การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม

การประชุมคณะทำงานดำเนินการป้องกันและแก้ไขสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ในกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 3/2559
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม

ผลการประกวดคลิปวิดีโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ๒๕๕๙
ชมผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ปี ๒๕๕๙ ได้ที่นี่

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
บัดนี้ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทุนฯเรียบร้อยแล้ว

กระทรวงวัฒนธรรม
YNET
Healthy Gamer เกมสมดุล ชีวิตสมดุล
การแต่งกายวาบหวิวของพริตตี้ในงานมอเตอร์โชว์ ควรได้รับการแก้ไขจากผู้จัดการ

ยกย่องให้รางวัล
ประกาศผลการคัดเลือก
ผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ระดับประเทศ
ระดับจังหวัด
เครือข่าย
เยาวชน
ครอบครัว
แบบทดสอบการติดเกม สำหรับตนเอง แบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกม สำหรับตนเอง แบบทดสอบการติดเกม สำหรับผู้ปกครอง แบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกม สำหรับผู้ปกครอง