วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน

บทความอื่นๆ

  • 2019-08-07 07:56:56

วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน เป็นวนอุทยานในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน ตั้งอยู่ในตำบลโป่งผาอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ ๕,๐๐๐ ไร่

จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยกรมป่าไม้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกติดต่อกัน มีความสูงโดยเฉลี่ย ๗๗๙ เมตร และลาดชันมาทางทิศตะวันออก ถ้ำหลวง เป็นถ้ำหินปูนกึ่งแห้งขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ มีความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๐,๓๑๖ เมตร ถือเป็นถ้ำที่มีความยาวมากที่สุดเป็นอันดับ ๔ ของประเทศไทย

ปากถ้ำ เป็นโถงกว้างภายในถ้ำ มีความงดงามมากพบหนิงอกหนิยอ้ยสะท้อนแสง มีธำรน้ำ ถ้ำลอด และถ้ำแขนง แนวโถงถ้ามีเส้นทางคดเคี้ยว บางช่วงเข้าถึงง่าย บางช่วงมีเพดานต่ำเข้าถึงค่อนข้างยาก ภายในถ้าไม่มีการติดตั้งไฟส่องสว่างเนื่องจากภายในถ้ำค่อนข้างเปียกชื้น นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งความประสงค์จะเข้าเที่ยวชมถ้ำโดยติดต่อเจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ี่ท้องถิ่น หรือมัคคุเทศก์นำทางเข้าไปทุกราย ลักษณะภายนอกของวนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอนนั้น จะเห็นเป็นทิวเขาคล้ายรูปผู้หญิงสยายผม นอนทอดกายยาวขนานไปกับถนนในเขตอำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุง โดยจะเห็นส่วนหัวหน้าอก และลำตัวอย่างชัดเจน คนในพื้นที่จะเรียกกันว่า ” ดอยนางนอน “ มีจุดสูงสุดคือ ” ผาช้างมูบ “ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๘๓๐ เมตร


โดยปกติถ้ำหลวงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เฉพาะช่วงฤดูแล้ง (เดือนธันวาคม -มิถุนายน) และจะปิดการเข้าเยี่ยมชมภายในถ้ำในช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม - พฤศจิกายน) เนื่องจากจะมีน้ำป่าไหลหลากท่วมภายในถ้ำซึ่งปริมาณน้ำในถ้ำจะเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเทือกเขานางนอนมีภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นจำนวนมาก ทำให้ระดับน้ำในถ้ำที่อยู่ต่ำกว่า มีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บางจุดท่วมสูงถึง ๘ - ๑๐ เมตร ทำให้ทางเดินถูกตัดขาด และน้ำไหลเชี่ยวกรากเป็นอันตรายและไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ี่จึงจำเป็นต้องปิดการเยี่ยมชม โดยเฉพาะถ้ำหลวงและถ้ำทรายทอง ซึ่งตั้งอยู่ภายในวนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอนรวม ๒ แห่ง จนกว่าระดับน้ำภายในถ้ำจะแห้งสนิทในช่วงเดือนธันวาคมจึงจะเปิดให้เยี่ยมชมต่อไป

กลับขึ้นด้านบน